Allplan Prefabrykacja

Komponenty parametryczne

Modeler komponentów - szybka droga do kompletnego modelu.

Konstrukcyjne elementy prefabrykowane takie jak słupy belki czy fundamenty są umieszczone w sposób przejrzysty wg rodzajów w formie parametrycznej w bibliotece. Wskazując konkretny element, umieszczamy go precyzyjnie przy pomocy krzyża nitek na rysunku. Elementy prefabrykowane mogą być interaktywnie modernizowane i zapisywane ponownie jako własne. 

Modeler komponentów

Modeler komponentów posiada funkcje do dokładnego opracowywania i jest przystosowany do tworzenia obiektów z prefabrykatów. Np. dźwigar można umieścić pomiędzy słupami dokładnie z określoną tolerancją przy pomocy trzech kliknięć myszą. Można również umieszczany element prefabrykowany obrócić czy odbić lustrzanie. Model można tworzyć w oparciu o punkt odniesienia lub przy pomocy współrzędnych.
Wielu naszych klientów pracuje w ten sposób, że w pierwszym kroku tworzenia dokumentacji umieszcza w niej model 3D. Umieszczone są tam geometrie elementów prefabrykowanych i potrzebnych do produkcji elementów gotowych. Daje to pewność uniknięcia późniejszych problemów na budowie.
Elementy prefabrykowane opracowywane są po zakończeniu pracy z modelem 3D. Rysunek prefabrykatu przebiega prawie jak przy klasycznej metodzie CAD. Korzyści z pracy z modelem prowadzą bezpośrednio do wysokiej jakości i pewności wykonywanej dokumentacji.

>> Wygenerowany rysunek elementu

W pierwszym kroku obiekt jest dokładnie przejmowany tak, że wykluczone są jakiekolwiek pomyłki w geometrii i umieszczony na tworzonym rysunku wraz z automatycznie generowanymi widokami i przekrojami. 
Następnie konstruuje się zbrojenie - najlepiej przez przejęcie i modyfikację istniejącego już zbrojenia.
Duża korzyść tej metody to dowolne kształtowanie prefabrykatu, lecz przede wszystkim dowolność w tworzeniu rysunku.

    Parametryzacja i automatyzacja to skuteczne elementy dla
     szybkości w tworzeniu rysunków
    Dowolna modyfikacja i techniki przedstawiania są skutecznym
     czynnikiem do precyzyjnego planowania produkcji.

Zbrojenie FF

Form Finder - zbrojenie dopasowuje się do szalunku automatycznie.

>> Zbrojenie parametryczne

 
Katalog FF zawierąjacy ponad 100 typowych komponentów zbrojeniowych w znakomity sposób oszczędza czas projektanta. Musi on jedynie dopasować parametry zbrojenia. Zbrojenie zostanie automatycznie dopasowane do szalunku, jak tylko kursor Allplana zbliży się do obiektu.

 

  Start
Programy
Konstrukcyjne elementy prefabrykowane
Słupy, belki...
Komponenty parametryczne
Szalunki
Schody
Zbrojenie
Systemy stropowe
Systemy ścienne
Produkcja
Serwis
KG Engineering
Nemetschek Engineering
 
Impressum