Allplan Prefabrykacja

Rysunki zbrojeniowe

Zbrojenie - jeden z najmocniejszych punktów Allplana.

Już w latach 80 posiadał automatyczne zbrojenie belek, słupów etc. W latach 90 program posiadał możliwości zbrojenia na modelu 3D, stwarzając możliwości przedstawiania rysunku i zestawienia stali zbrojeniowej na jednej płaszczyźnie. W zakładach prefabrykacji wprowadzono zbrojenie 3D. Oto cytat jednego z naszych klientów:
" Od kiedy konsekwentnie pracujemy z Allplanem 3D, zapomnieliśmy o rysowaniu detali, a nasze rysunki zbrojeniowe są prefekcyjne ".

Allplan oferuje wiele funkcji przyspieszających tworzenie rysunków zbrojeniowych 

 >> Zbrojenie betonu górnego

Istota w jednym ruchu

Szybkie wprowadzanie zbrojenia przy pomocy różnych kalek, zwięzłe zarządzanie wprowadzanym zbrojeniem, automatyczna aktualizacja po modyfikacji. Wprowadzenie, przedstawienie, ocena - wszystko !

Dane dopasowane do każdego elementu

Wprowadzenie zbrojenia poprzez rozpoznanie konturu szalunku dla stali i siatek zbrojeniowych. Dla każdej formy elementu konstrukcyjnego właściwy przebieg zbrojenia.

    Allplan rozpoznaje automatycznie kontur szalunku
    Allplan dopasowuje automatycznie zbrojenie do rozpoznanego
     konturu
    Parametry zbrojenia można dowolnie modyfikować

>> Słup ze wspornikiem

Kontrola poprawności zbrojenia

Kontrola kolizji zbrojenia poprzez przedstawienie jego przebiegu w oknie animacji. Program pokazuje, gdzie dochodzi do kolizji zbrojenia i utwierdza nas w przekonaniu o jego poprawności

Widoki zbrojenia

Allplan posiada zaimplementowane normy, wg których można przedstawiać projektowane zbrojenie. Niezależnie od powyższego, użytkownik ma możliwość dowolnego skonfigurowania przedstawianego na rysunku zbrojenia

>> Przekrój poprzeczny wprowadzanego parametrycznie zbrojenia

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany

Każdy z elementów wprowadzanego w Allplanie zbrojenia posiada charakterystyczne dla stali atrybuty, które można w każdej chwili dowolnie modyfikować. Zmiany widoczne są interaktywnie na wyciągach i generowanych listach stali zbrojeniowej.

Lista stali, pręty gięte

Informacje o wprowadzonej stali zbrojeniowej dostępne są natychmiast w postaci list stali, list prętów giętych, list siatek czy szkiców cięcia. Listy te mogą być modyfikowane przez użytkownika pod kątem standardów biura.

Cut and Bend

Na podstawie wprowadzonej stali zbrojeniowej program generuje dane bezpośrednio do giętarek przez interfejs BVBS. Format danych obsługiwany jest przez wszystkich znanych producentów giętarek. Generowanie danych do formatu Unitechnik możliwe jest poprzez moduły produkcyjne dla prefabrykacji.

Elementy gotowe/ Grupy elementów/ Artykuły

W najprostszej formie używa Allplan tych elementów w postaci symboli znajdujących się w bibliotece. Dla użytych symboli generowane są listy. Dla wielu użytkowników jest to w zupełności wystarczające.
W zakładach prefabrykacji w których systemy ERP, katalogi producentów, linie automatyczne i systemy finansowo-księgowe współpracują z Allplanem ważna jest kompleksowość. Moduł Elementy gotowe wychodzi naprzeciw kompleksowej współpracy między różnymi systemami.

>> Przebicie - zastosowanie elementów gotowych

Statyka i MES

Temat obliczeń, wymiarowania i automatyzacja rysunków zbrojeniowych na podstawie przeprowadzonych obliczeń znany jest użytkownikom Allplana od lat. Szczególnie perfekcyjnie działa w Allplanie generowanie zbrojenia powierzchniowego w oparciu o wyniki obliczeń MES. Allplan posiada też inne interfejsy przy pomocy których wykorzystywane są wyniki obliczeń statycznych i wymiarowania w projektowaniu elementów konstrukcyjnych

  >> Integracja MES - CAD

 

 

  Start
Programy
Konstrukcyjne elementy prefabrykowane
Słupy, belki...
Komponenty parametryczne
Szalunki
Schody
Zbrojenie
Systemy stropowe
Systemy ścienne
Produkcja
Serwis
KG Engineering
Nemetschek Engineering
 
Impressum