Allplan Prefabrykacja

Allplan Prefabrykacja

Allplan Prefabrykacja składa się z następujących pakietów:

    Allplan AEC - program podstawowy, niezbędny do rysowania 2D i 3D
    Organizacja -  projekty, dane organizacyjne jak również cała struktura IT
    Prefabrykacja - moduły do projektowania systemów stropowych i
     ściennych
    Allplan Specials - moduły specjalne

 Organizacja

Oferujemy tutaj następujące moduły:

    Projektmanager  - menadżer projektów - dla zarządzania i archiwizacji
     danych produkcyjnych. Program jest szczególnie przydatny, gdy
     zewnętrzne biuro przekazuje dane produkcyjne dla wytwórni
     prefabrykatów. Pomocny również dla potrzeb archiwizacji danych
     produkcyjnych.

 Programy opcjonalne

    Workgropup - menadżer pracy w sieci - do jednoczesnej pracy nad
      jednym projektem czy rysunkiem przez kilku projektantów
    Serwer licencji - umożliwia korzystanie z danej licencji przez dowolny
     komputer w sieci.

Prefabrykacja

Moduły zawierające specjalistyczne narzędzia do projektowania prefabrykatów.
Oprócz typowych narzędzi CAD do rysowania, zawierają moduły dla prefabrykacji,
katalogi i opcje umożliwiające wykorzystanie parametrów elementów
prefabrykowanych do automatyzacji rysunków warsztatowych.

Parametry elementów prefabrykowanych umożliwiają w dalszym kroku
automatyzację procesu produkcyjnego.

    Stropy filigran
    Stropy masywne
    Stropy kanałowe / kanałowe sprężone
    Ściany podwójne
    Ściany masywne
    Panele sandwich
    Konstrukcyjne elementy prefabrykowane

Specjalne

Indywidualne rozwiązania jak np. sterowanie produkcją siatek spawanych, 5 -
osiowe frezarki itp. W części tej znajduje się również nasza nowa oferta 
PP-Manager.

    Programy dla maszyn spawalniczych - MSA
    Program dla szalunków - Formbau
    PP Manager (od wersji 2008) 

 

 

  Start
Programy
Allplan AEC
Allplan Prefabrykacja
Allplan PP
Konstrukcyjne elementy prefabrykowane
Systemy stropowe
Systemy ścienne
Produkcja
Serwis
KG Engineering
Nemetschek Engineering
 
Impressum