Allplan Prefabrykacja

Allplan  moduły dla produkcji

Allplan PP oferuje dla zakładu produkcyjnego dane do produkcji i dla potrzeb magazynowo-księgowych. Bez ponownego wprowadzania ilości. geometrii, zestawień etc, dane mogą być dalej przetwarzane w produkcji czy systemach księgowo-magazynowych.

Dane dla maszyn produkcyjnych 
Nemetschek oferuje dla potrzeb produkcji automatycznej różne rodzaje danych. Zasadniczo linie technologiczne sterowane są przy pomocy Leitsystemów, w związku z tym dane do produkcji generowane są w formacie Unitechnik. Możliwe jest jednak również generowanie danych NC bezpośrednio do odpowiednich elementów ciągu technologicznego w innych formatach (ASCII, HP, Progress, ...)

    Automatyczne generowanie danych z analizą i przygotowaniem w formacie
     ULB (wersja Uni 6.0)
    Automatyczne generowanie danych dla prętów zbrojeniowych i siatek
     zbrojeniowych w formacie BVBS
    Automatyczne generowanie danych dla konstrukcyjnych elementów
     prefabrykowanych (np. projektor laserowy)

Dane dla systemów księgowo-magazynowych
Allplan oferuje różne formaty danych wyjściowych - dzięki wewnętrznym interfejsom dane wyjściowe w popularnych formatach (ASCII, CSV) mogą być opracowywane przez praktycznie każdy system ERC. Szczególnie dwie cechy czynią w/w dane bardzo przydatnymi:

Związek z geometrią
Allplan analizuje dane globalnie. Przykład dużego otworu: Allplan oblicza ilość jako  jeden otwór z o powierzchni x m2. Dla potrzeb danych produkcyjnych ilości otworów obliczane są jako x otworów z y m2. Ma to duże znaczenie w przypadku np. dozownika betonu. Do zestawień kosztowych zdecydowanie lepsza jest metoda globalna.

Reguła zakładu
Polega na definicji, w jaki sposób dane z Allplana mogą być umieszczane bezpośrednio na rachunkach (fakturach) generowanych przez systemy księgowo-magazynowe. Wiele z tych danych może wykorzystana w sposób automatyczny, bez dodatkowego opracowywania.

     Dane dla obiegu produktów takich jak ściany czy stropy. Analiza i
      przygotowanie. Interfejs ADS do systemów ERP. 
     Dane dla konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych na bazie
      samodzielnie  zdefiniowanych atrybutów (np. format excel)

Przygotowanie produkcji

     Składy i palety produkcyjne i transportowe
     Program BFT dla list, rysunków warsztatowych oraz przekazanie danych
      na produkcję i do systemów ERP

 

  Start
Programy
Allplan AEC
Allplan Prefabrykacja
Allplan PP
Konstrukcyjne elementy prefabrykowane
Systemy stropowe
Systemy ścienne
Produkcja
Serwis
KG Engineering
Nemetschek Engineering
 
Impressum