Allplan Prefabrykacja

 

PREFABRYKOWANE SYSTEMY ŚCIENNE

Zaawansowane komponenty dla każdego prefabrykatu

Wszystkie moduły prefabrykacji jak stropy, ściany etc. mają identyczne funkcje stosowne do rodzaju tworzonego prefabrykatu. Działanie odnosi się oczywiście do opracowywanego aktualnie rodzaju prefabrykatu. Przykłady wspólnych funkcji:

    Podział / (panelizacja)
    Zamki / węzły
    Katalogi specyficzne dla zakładu
    Biblioteki
    Identyfikacja
    Rysunek płyty

Rysunek płyty i BIM

"Building Information Modelling" oznacza zintegrowane procesy związane z projektowaniem, produkcją i użytkowaniem budowli. Jako rozszerzenie możliwości klasycznego CAD, BIM tworzy podstawy do wykorzystania wszystkich informacji dostarczonych w czasie projektowania w dalszych fazach procesu inwestycyjnego. W wykorzystaniu technologii BIM Nemetschek od lat  jest zdecydowanym pionierem. 

Rysunek płyty = rysunek produkcyjny

Nowe możliwości tworzenia rysunków płyt są powiązane bezpośrednio z możliwościami 3D programu Allplan. Normalne projektowaniem ścian czy stropów prefabrykowanych rozpoczyna się przygotowaniu rzutów (podrysów), następnie na automatycznej zamianie rzutu na elementy prefabrykowane i w końcu na rysunkach warsztatowych poszczególnych elementów (płyt) prefabrykowanych. Cały proces przebiega dobrze do momentu, gdy zaistnieje potrzeba dokonania zmian. W przypadku BIM zmiany wykonane na modelu (rzucie, podrysie) uwzględniane są automatycznie na rysunkach płyt, zmiany czy uzupełnienia na prefabrykatach widoczne są automatycznie na rzutach i modelu.

Interfejsy i podkłady

Podstawą do projektowania stropów i ścian prefabrykowanych są rzuty, widoki i przekroje. Również w sytuacji, gdy otrzymana dokumentacja ma format cyfrowy, np. dxf, dwg, jakość podkładów nie jest zdefiniowana co oznacza nic innego jak to, że może być obarczona błędami.

Interfejsy - mocna strona Allplana  

Metodą Drag and Drop upuszczasz zbiór zawierający podkład w formacie dwg lub dxf na płaszczyznę Allplana. Przy pomocy funkcji Autościana zamieniasz linie stanowiące zewnętrzną i wewnętrzną krawędź ściany na ścianę 3D, dysponując inteligentnymi obiektami.
Ten idealny przypadek osiąga się w sytuacji dokładnego planowania i działania w porozumieniu z klientem. Często jednak sytuacja wygląda inaczej, dlatego interfejsy Allplana oferują komfort szybkiej pracy w każdej sutuacji:

    Interfejsy DXF, DWG, DGN, IFC...
    Drag and Drop
    Rozpoznanie zbiorów z błędami z możliwością ich naprawy
    Tabele przyporządkowań dla automatycznej konwersji standardów
     rysunków
    Przegląd kalek
    Wyłącznik ustawień oryginalnych

 

  Start
Programy
Konstrukcyjne elementy prefabrykowane
Systemy stropowe
Systemy ścienne
Ściana podwójna
Ściana masywna
Panel Sandwich
Produkcja
Serwis
KG Engineering
Nemetschek Engineering
 
Impressum