Allplan Prefabrykacja

Ściana podwójna

Pod pojęciem ściana podwójna rozumiemy półfabrykat z dwoma ścianami szalunkowymi zespolonymi kratownicami. Na budowie przestrzeń między ścianami zostaje wypełniona betonem.

Allplan ściana podwójna - możliwości:

Wprowadzenie rzutu - szybko i bez komplikacji

    Przejęcie geometrii z innego programu metodą Drag and Drop,
     szczególnie z formatu DXF/DWG, ale również ze zbiorów plotu lub
     PDF.
    Szybkie i nieskomplikowane funkcje do zamiany rzutu 2D na 
     rysunek 3D  jak autościana, lub obiekty jak ściana, dźwigar, 
     otwór itp.
    Wprowadzanie otworów, drzwi, okien jako obiektów specyficznych,
      elementów gotowych etc..
    Wprowadzenie informacji dla produkcji (magnesy, szalunki,
     odstępy...)

Forma rysunku - jasno i przejrzyście 

    Perfekcyjne i bogate funkcje do opisu i wymiarowania
    Dynamiczne obrazy tekstu z automatycznie dopasowaną skalą
    Konfigurowalne opisy prefabrykatów
    Numerowanie płyt wg ustalonych kryteriów

Model obiektu - kompleksowa wizualizacja

    Płaszczyzny ukośne, dachy: praca w Allplanie techniką jak na
     rzucie, przecięcie płaszczyznami
    Projektowanie otworów montażowych

Podział

    Automatyczne połączenia węzłów, wymiana węzłów
    Automatyczny podział na elementy ścienne
    Dowolne naprzemienne projektowanie ścian podwójnych i
     masywnych
    Podział z uwzględnieniem reguł zakładu i budowy: stanowisko
     dźwigu, elementy konstrukcji (fuga obok drzwi etc..)

>>  Rysunek montażowy

Zbrojenie

Zbrojenie elementów stropu przebiega w pełni automatycznie. W katalogach znajdują się odpowiednie ustawienia parametrów rozkładu zbrojenia lub siatek zbrojonych. Użytkownik ma możliwość wprowadzania zbrojeń dodatkowych w zależności od potrzeb (obszary wokół otworów, uwzględnianie trzęsień ziemi etc..)

    Automatyczne generowanie zbrojenia
    Obustronne zbrojenie zamków
    Makra zbrojeniowe dla otworów
    Makra zbrojeniowe dla przypadków trzęsienia ziemi

>> Makro zbrojeniowe uwzgl. trzęsienie ziemi

Wyniki

    Rysunki poglądowe, montażowe
    Automatycznie generowane rysunki produkcyjne dla każdego
     prefabrykatu
    Listy stali zbrojeniowej, prętów giętych, elementów gotowych,
     ilościowe
    Dane dla przygotowania produkcji, produkcji i systemów ERP


Z pomocą Allplana można projektować i produkować również ściany podwójne z wewnętrzną izolacją.

    Ściany podwójne
    Ściany podwójne z izolacją
    Ściany podwójne pochyłe

 

  Start
Programy
Konstrukcyjne elementy prefabrykowane
Systemy stropowe
Systemy ścienne
Ściana podwójna
Ściana masywna
Panel Sandwich
Produkcja
Serwis
KG Engineering
Nemetschek Engineering
 
Impressum