Allplan Prefabrykacja

Panele ścienne Sandwich

Panel Sandwich

Panele Sandwich będą produkowane w coraz większej ilości na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. W związku z powyższym moduł Panel Sandwich programu Allplan będzie rozwijany. 
Oznacza to automatyczne procesy projektowania podziału i automatyczne tworzenie rysunków produkcyjnych oraz danych dla produkcji automatycznej.

Pierwszy krok - obiekt

W procesie planowania w pierwszym kroku zaczynamy najczęściej od projektowania geometrii, następnie fasada i piętro lub cały obiekt.

Panel Sandwich

Dla projektowania prefabrykatów zasadniczym jest określenie w katalogach parametrów, na bazie których prefabrykat jest tworzony.

    Typ panela, element ścienny, cokół, okleina
    Warstwy
    Połączenie z sąsiednimi elementami
    Profile połączeń
    Połączenie z podporami
    Wykształcenie naroży
    Zbrojenie

>> Panel w animacji

Podział

Program umieszcza teraz panele w fasadzie, przy czym można stosować tutaj dowolne punkty przymusowe rozpoczynające podział. Dodatkowo możliwy jest podział ręczny.

Wzajemne oddziaływanie z podporami

Panele lub elementy ścienne wchodzą we wzajemne oddziaływanie z podporami, w związku z czym elementy gotowe dla potrzeb montażu umieszczane są automatycznie zarówno w podporach jak i elementach ściennych. Omija nas bardzo pracochłonna czynność. Program błyskawicznie dobiera i bezbłędnie umieszcza elementy montażowe.

Automatyczne zbrojenie

Oczywiście projektowany element jest automatycznie zbrojony. W panelu umieszczane są dwa położenia zbrojenia. W obszarze otworów Allplan również proponuje automatycznie zbrojenie konstrukcyjne. W przypadku konieczności zastosowania zbrojenia dodatkowego, Allplan oferuje narzędzia do szybkiego umieszczania tego typu zbrojenia.

Rysunek elementu

Każdy prefabrykat jest przedstawiany automatycznie w oddzielnym oknie na rysunku elementu, gdzie może być szczegółowo opracowywany

Wyniki

    Rysunki poglądowe, montażowe
    Automatycznie generowane rysunki produkcyjne dla każdego
     prefabrykatu
    Listy stali zbrojeniowej, prętów giętych, elementów gotowych,
     ilościowe
    Dane dla przygotowania produkcji, produkcji i systemów ERP

 

 

  Start
Programy
Konstrukcyjne elementy prefabrykowane
Systemy stropowe
Systemy ścienne
Ściana podwójna
Ściana masywna
Panel Sandwich
Produkcja
Serwis
KG Engineering
Nemetschek Engineering
 
Impressum