Allplan Prefabrykacja

Stropy filigran i masywne

Pod pojęciem strop filigran rozumiemy półfabrykat z betonu zbrojonego lub sprężonego, uzupełnionego na budowie nadbetonem do grubości przewidzianej w obliczeniach statycznych. W tym przypadku można również mówić o szalunku traconym.

Strop masywny jest kompletny. Na budowie następuje montaż i zabetonowanie szczelin między elementami stropu.

Allplan strop filigran (masywny) - możliwości

Wprowadzenie rzutu - szybko i bez komplikacji

    Przejęcie geometrii z innego programu metodą Drag and Drop,
     szczególnie z formatu DXF/DWG, ale również ze zbiorów plotu lub
     PDF.
    Szybkie i nieskomplikowane funkcje do zamiany rzutu 2D na 
     rysunek 3D  jak autościana, lub obiekty jak ściana, dźwigar, 
     otwór itp.
    Automatyczne lub dowolne określanie pola rozkładu płyt
    Dowolne definiowanie obszaru
    Perfekcyjne i bogate w możliwości funkcje do opisów, 
     wymiarowania etc.

Płaszczyzny ukośne, dachy

    Praca na płaszczyznach ukośnych jak na rzucie
    Docinanie przez płaszczyzny

Podział

    Automatyczny podział na płyty ze zbrojeniem
    Reguły dla zakładu, budowy (pozycja dźwigu)
    Automatyczne uwzględnianie otworów z odpowiednim zbrojeniem
    Dowolne zmiany kierunków zbrojenia, podziału płyt, podpór
    Konfigurowalne opisy elementów
    Automatyczne opracowanie podpór
    Automatyczne generowanie zbrojenia
    Numerowanie płyt wg ustalonych kryteriów
    Dowolne punkty przymusowe, fugi
    Dowolne modyfikacje podziału płyt, zbrojenia, elementów
     gotowych, elementów dodatkowych

Zbrojenie

Zbrojenie elementów stropu przebiega w pełni automatycznie. W katalogach znajdują się odpowiednie ustawienia parametrów rozkładu zbrojenia lub siatek zbrojonych. Wprowadzanie stopnia zbrojenia odbywa się ręcznie, automatycznie na podstawie obliczeń statycznych w zintegrowanym module Belka wieloprzęsłowa lub automatycznie na podstawie obliczeń MES.

W przypadku wymaganego w zakładzie lub na budowie zbrojenia dodatkowego Allplan oferuje wiele funkcji, szczególnie do szybkiego wprowadzanie zbrojenia górnego:

    Zbrojenie dodatkowe na rzucie lub pojedynczej płycie
    Stopniowane zbrojenie na krawędziach z automatycznym
     rozstawem
    Zbrojenie otworów

Statyka

Allplan pracuje w oparciu o EC2 i DIN 1045-1. Dodatkowo w oparciu o DIN 1045-1 Allplan dokonuje sprawdzenia na ścinanie, z automatycznym doborem kratownic ścinanych. W zakresie obliczeń statycznych i wymiarowania stropów Allplan oferuje interfejsy do zintegrowanego programu do obliczeń belek wieloprzęsłowych czy programów MES

Statyka - normy krajowe

Allplan posiada otwarte interfejsy do wykorzystania obliczeń statycznych w programach działających w oparciu o normy krajowe.

Wyniki

    Rysunki poglądowe, montażowe
    Automatycznie generowane rysunki produkcyjne dla każdego
     prefabrykatu
    Listy stali zbrojeniowej, prętów giętych, elementów gotowych,
     ilościowe
    Dane dla przygotowania produkcji, produkcji i systemów ERP

Szczególne właściwości dla stropów masywnych

    Profil zamka ( ze zmiennym odstępem od podpory, formy
     dowolne z katalogu).
    Otwory, profile połączeń, odstępy
    Dwa położenia zbrojenia
    Kosze zbrojenia krawędziowego lub gięte zbrojenie podstawowe
    Zbrojenie gięte w połączeniu z siatkami spawanymi

Na bazie modułów dla stropów filigran i masywnych można przy pomocy Allplana projektować i produkować różne typy stropów:

    Płyty filigran z kratownicami
    Płyty filigran sprężone
    Płyty filigran ze styropianem jako wypełniaczem
    Płyty filigran z kulami plastikowymi jako wypełniaczem (strop kulkowy)
    Stropy masywne 

 

  Start
Programy
Konstrukcyjne elementy prefabrykowane
Systemy stropowe
Strop filigran, masywny
Strop kanałowy
Systemy ścienne
Produkcja
Serwis
KG Engineering
Nemetschek Engineering
 
Impressum