Allplan Prefabrykacja

Stropy kanałowe, kanałowe sprężone

Projektowanie stropów kanałowych przebiega na takich samych zasadach jak pozostałych stropów.  Pewną szczególnością jest połączenie z programami do obliczeń statycznych i logistyki firmy SCIA.

Allplan strop kanałowy - możliwości

    Szybkie i nieskomplikowane wprowadzenie rzutu.
    Automatyczne lub dowolne wprowadzanie pola rozkładu
    Automatyczny podział na płyty wraz ze zbrojeniem
    Dowolne zmiany kierunków zbrojenia, płyt, podpór
    Odsadzka przy krawędziach skośnych
    Automatyczne rozpoznawanie otworów
    Reguły zakładu dla automatycznego wbudowania el. montażowych
    Automatyczne generowanie zbrojenia
    Dowolnie konfigurowane opisy

Co oferuje Allplan jeszcze:

    Automatyczna kontrola danych dla potrzeb produkcji
    Zarządzanie numerami pozycji
    Późniejsze zmiany dokonywane szybko i pewnie
    Administrowanie profilami poprzez katalogi
    Połączenie z obliczeniami SCIA ESA PT
    Połączenie i kontrola z SCIA LOGISTIK

Wyniki

    Rysunki poglądowe, montażowe
    Automatycznie generowane rysunki produkcyjne dla każdego
     prefabrykatu
    Listy stali zbrojeniowej, prętów giętych, elementów gotowych,
     ilościowe
    Dane dla przygotowania produkcji, produkcji i systemów ERP

Możliwości w nowej wersji Allplana

    Maksymalne wartości dla przedstawionych płyt
    Dowolna definicja wysokości położenia zbrojenia
    Dodatkowe teksty zapytań dla opisów płyt
    Możliwości dla wypuszczania zbrojenia podłużnego
    Automatyczne obliczenia wycięć/zespolenia z otworem wzdłuż
     podpór
    Możliwość ustalania statusu zarządzania dla uniknięcie
      niepożądanych zmian
    Automatyczne numerowanie pozycji z uwzględnieniem geometrii,
     zbrojenia jak również elementów gotowych

>> Podział

>> Katalog otworów w płycie / konfiguracja

 

 

  Start
Programy
Konstrukcyjne elementy prefabrykowane
Systemy stropowe
Strop filigran, masywny
Strop kanałowy
Systemy ścienne
Produkcja
Serwis
KG Engineering
Nemetschek Engineering
 
Impressum